Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania zagrożeń spowodowanych gwałtownymi atakami w miejscach publicznych (strzelaniny w wyniku amoku)

Zamieszczony Data publikacji 14.02.2020
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania zagrożeń spowodowanych gwałtownymi atakami w miejscach publicznych (strzelaniny w wyniku amoku) – „Violent attacks against public - amok shootings”.

Szkolenie odbędzie się w Grecji (Veria) w dniach 5 – 8 maja 2020 r. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci – funkcjonariusze organów ścigania odpowiedzialni za eliminację tego typu zagrożeń, przedstawiciele prowadzący śledztwa w tym zakresie oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem przedsięwzięcia będzie m. in. identyfikacja osób znajdujących się na drodze gwałtownego ataku, przekazanie informacji o możliwościach zarządzania zagrożeniem, poprawa oceny zagrożeń oraz zarządzania akcją przeciw terrorystom - samobójcom. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego przedstawicieli zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Kryminalnego KGP, Biura Prewencji KGP oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBSP, BK KGP, BP KGP oraz CPKP BOA nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj