Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego przepływu imigracji oraz związanych z tym procederem przestępstw finansowych

Data publikacji: 31.01.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego przepływu imigracji oraz związanych z tym procederem przestępstw finansowych. Szkolenie odbędzie się w Holandii (Apeldoorn) w dniach 20 - 23 kwietnia 2020 r.

Grupę docelową ww. kursu będą przedstawiciele organów egzekwowania prawa prowadzący postępowania w zakresie i zwalczania zorganizowanej przestępczości dotyczącej przemytu imigrantów. Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie współpracy między śledczymi dotyczącego zwalczania nielegalnej imigracji oraz prania brudnych pieniędzy związanych z tym procederem. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP oraz BK KGP nie będą uwzględniane.