Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie Połączonych Zespołów Śledczych – „Joint Investigation Team - Implementation”

Data publikacji: 24.01.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie Połączonych Zespołów Śledczych – „Joint Investigation Team - Implementation”. Szkolenie odbędzie się w Niemczech (Trier) w dniach 31 marca - 3 kwietnia 2020 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci służb egzekwowania prawa oraz prokuratorzy/sędziowie biorący udział w dochodzeniach poważnych przestępstw na obszarze UE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe). 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 31 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP oraz BK KGP nie będą uwzględniane.