Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu wykrywania fałszywych dokumentów

Data publikacji: 08.01.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu wykrywania fałszywych dokumentów pn. „False identity documents - crime facilitator”. Szkolenie odbędzie się w Budapeszcie (Węgry) w dniach 17 – 20 marca 2020 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (funkcjonariusze organów ściągania, m.in. Policji, Straży Granicznej oraz prokuratorzy) w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów oraz zwalczania przestępczości związanej z tym procederem.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) i transportu lokalnego.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, BK KGP, CLKP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP, BK KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.