Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu sieci Darkweb oraz kryptowalut

Data publikacji: 03.01.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów dotyczące sieci Darkweb oraz kryptowalut pn. „Darkweb and Cryptocurrencies”. Szkolenie odbędzie się w Budapeszcie (Węgry) w dniach 23 – 27 marca 2020 r.

Kurs jest kierowany przede wszystkim do funkcjonariuszy i pracowników organów ścigania, którzy zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości oraz wszelkich przestępstw popełnianych za pomocą sieci Darkweb (włączając transakcje z użyciem kryptowalut).

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) i transportu lokalnego.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, BK KGP, BWiIK KGP, BdWzC KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP, BK KGP, BWiIK KGP oraz BdWzC KGP nie będą uwzględniane.