Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego przepływu imigracji

Data publikacji: 18.12.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie (on-line) dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego przepływu imigracji. Szkolenie odbędzie się w formule on-line, w dniach 10 – 28 lutego 2020 roku (planowane jest około jednej godziny dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. kursu będą przedstawiciele organów egzekwowania prawa, sądownictwa oraz prokuratorzy prowadzący postępowania w zakresie imigracji i zwalczania przemytu imigrantów. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.