Informacyjny Serwis Policyjny

Warsztaty dot. problematyki finansowania terroryzmu, organizowane przez CEPOL w ramach programu EU-MENA

Zamieszczony Data publikacji 10.12.2019
W ramach drugiej edycji programu EU-MENA CEPOL organizuje warsztaty poświęcone problematyce finansowania terroryzmu (tłum z jęz. ang. Countering financing terrorism). Warsztaty te odbędą się w Antalyi (Turcja) w dniach 25-27 lutego 2020 r. Celem ww. przedsięwzięcia będzie podjęcie dyskusji z państwami członkowskimi UE i wzmocnienie współpracy na rzecz zapobiegania terroryzmowi oraz radykalizacji postaw. Program szkolenia obejmować będzie m.in. strategiczne metody finansowania terroryzmu, śledzenie przepływów finansowych między organizacjami przestępczymi oraz powiązania między terroryzmem a przestępczością zorganizowaną. W ramach zajęć przewidziano serię warsztatów oraz sesję plenarną. Grupę docelową stanowić będzie kadra ekspercka państw członkowskich UE oraz państw MENA, posiadająca co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie jw. i posługująca się jęz. angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. W szczególności powinni to być funkcjonariusze służb bezpieczeństwa oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, w sposób czynny zaangażowani w zwalczanie finansowania terroryzmu. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia jednego uczestnika oraz osoby rezerwowej na wypadek zaistnienia wakatów. Decyzję w sprawie zakwalifikowania się uczestników podejmie manager szkolenia na podstawie CV. Koszty przelotu, transportu lokalnego, zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Jednostka macierzysta pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe). Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP oraz BK KGP, wśród podległych f-szy nabór prowadzą również Dyrektor Biura Kadr ABW, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości KAS MF oraz Dyrektor BWM Prokuratury Krajowej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z końcem grudnia 2019 r. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.
 
Tagi:
powrót
drukuj