Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej

Zamieszczony Data publikacji 10.12.2019
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej – „PAN – European Football Security”. Szkolenie odbędzie się w Wiedniu (Austria) w dniach 2 – 6 marca 2020 r. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zabezpieczania imprez masowych oraz zapewniania bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich, zwłaszcza w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2020 roku. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe). Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Głównego Sztabu Policji KGP oraz Biura Prewencji KGP. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 stycznia 2020 r. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: GSP KGP oraz BP KGP nie będą uwzględniane.
 
Tagi:
powrót
drukuj