Kurs z zakresu następstw ataków terrorystycznych pn. "Aftermath of Attack"

Data publikacji: 11.10.2019

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL we współpracy z Belgijską Policją Federalną ogłosiła nabór kandydatów do udziału w szkoleniu dla ekspertów dotyczącego następstw ataków terrorystycznych, pn. "Aftermath of Attack". Szkolenie odbędzie się w Belgii (Bruksela) w dniach 8 – 13 grudnia 2019 r. przylot uczestników planowany jest 8 grudnia br.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania zajmujący się przeciwdziałaniem i niwelowaniem następstw ataków terrorystycznych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, rolę techników kryminalistyki oraz różne aspekty komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami, a także wymianę informacji i współpracę międzynarodową ww. zakresie. Istotnym elementem szkolenia, poza prezentacjami teoretycznymi, będą zajęcia praktyczne na terenie portu lotniczego w Brukseli.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Kadr ABW oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 października 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem ww. podmiotów nie będą uwzględniane.