Kurs CEPOL dot. narkotyków syntetycznych i substancji psychoaktywnych

Data publikacji: 18.09.2019

W dniach 10-13 grudnia br. w Budapeszcie organizowany jest kurs CEPOL poświęcony problematyce narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych. Szkolenie stanowi realizację jednego z postulatów ujętych w Operacyjnych Planach Działania na 2019 r. (OA 3.2) w ramach cyklu EU Policy Cycle. Celem jego realizacji jest poprawa współpracy służb bezpieczeństwa państw członkowskich poprzez przybliżenie obecnych trendów oraz modus operandi zorganizowanych grup przestępczych, wprowadzających na rynek UE narkotyki syntetyczne i substancje psychoaktywne.

Grupę docelową ww. szkolenia stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa państw członkowskich UE oraz państw trzecich, właściwi merytorycznie i posiadający doświadczenie w ww. zakresie. Dodatkowym wymogiem jest posługiwanie się jęz. angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. Każdemu z państw członkowskich UE przysługuje prawo zgłoszenia jednego — dwóch uczestników. Udział dodatkowych przedstawicieli będzie uzależniony od zaistnienia wakatów.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Rezerwacji i wykupienia biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP, CLKP oraz CBŚP. Nabór prowadzą również Biuro Kadr i Szkolenia KGSG oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej PK.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 października br.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.