Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dotyczące warsztatów poświęconych problematyce przestępstw korupcyjnych i finansowych

Zamieszczony Data publikacji 02.09.2019
W ramach projektu CEPOL FI (CEPOL Financial Investigations Project) organizowane są warsztaty dla funkcjonariuszy organów ścigania poświęcone problematyce przestępstw korupcyjnych i finansowych pn. „Financial investigations related to corruption". Warsztaty odbędą się w Macedonii Północnej (Skopje) w terminie 4-8 listopada 2019 r. Przylot do Skopje w dniu 3 listopada w godzinach wieczornych.

Grupę docelową szkolenia stanowić będą pracownicy i funkcjonariusze z krajów UE oraz Bałkanów Zachodnich, a także prokuratorzy i sędziowie posiadający doświadczenie w zakresie przestępstw finansowych i korupcyjnych.  

Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom poszerzenie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń związanych z korupcją oraz problematyki prowadzenia postępowań oraz ścigania i orzekania w sprawach o przestępstwa korupcyjne. Dodatkowymi założeniami kursu będzie: 

  • identyfikacja praktycznych i prawnych problemów związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach o przestępstwa korupcyjne,
  • poszerzenie wiedzy na temat narzędzi i technik prowadzenia śledztw finansowych,
  • wymiana dobrych praktyk i wiedzy dotyczącej metod i form współpracy w ramach UE,
  • budowanie sieci kontaktów zawodowych.

Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, BK KGP.  

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 16 września 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj