Szkolenie CEPOLu dotyczące sieci Darkweb oraz kryptowalut

Data publikacji: 19.08.2019

Kurs jest kierowany przede wszystkim do funkcjonariuszy i pracowników organów ścigania, którzy zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości oraz wszelkich przestępstw popełnianych za pomocą sieci Darkweb (włączając transakcje z użyciem kryptowalut). Celem szkolenia jest opracowanie sposobów identyfikacji i klasyfikacji zgromadzonego materiału operacyjnego oraz dowodowego w celu skutecznego zwalczania czynów zabronionych popełnianych za pomocą sieci Darkweb, oraz z użyciem kryptowalut, a także w celu usprawnienia postępowań o charakterze transgranicznym w sprawach, w których sprawca w toku popełnianych przestępstw korzystał z sieci Darkweb lub kryptowalut. Dodatkowo problematyka szkolenia obejmie także podstawowe narzędzia śledcze takie jak analiza blockchain oraz zabezpieczanie kryptowalut, badanie rynku ofert w sieciach typu darknet oraz poszerzanie wiedzy na temat innych sieci takich jak I2P, oraz kryptowalut alternatywnych (tzw. altcoins). 

Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, WSPol w Szczytnie, BK KGP, BWiIK KGP, BdWzC KGP. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 13 września 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.