Szkolenie CEPOLu dotyczące policyjnego języka angielskiego

Data publikacji: 19.08.2019

W ramach CEPOL oraz Policji z Malty organizowane jest szkolenie dla funkcjonariuszy organów ścigania pn. „Language Development — Proffesional Law Enforcement Terminology in English”. Szkolenie odbędzie się na Malcie w okresie od 23 września do 11 października 2019 roku (3 tygodnie pracy z językiem angielskim indywidualnie oraz w grupach).

Program szkolenia przewiduje opanowanie przez słuchaczy szeregu umiejętności językowych z uwzględnieniem specyficznych konstrukcji językowych i leksykalnych używanych w międzynarodowej współpracy policji. Kurs przeznaczony jest dla funkcjonariuszy organów ścigania z państw członkowskich UE, którzy pełnią służbę w pionie kryminalnym i których obowiązki służbowe związane są ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej lub którzy używają języka angielskiego na arenie międzynarodowej w celach edukacyjnych albo podczas wykonywania czynności operacyjnych. 

Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, BK KGP, BdWzC KGP oraz KWP (wszystkich). 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 23 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.