Szkolenie CEPOLu dotyczące zwalczania przestępstw seksualnych polegających na wykorzystywaniu seksualnym nieletnich w sieci w kontekście prowadzenia czynności operacyjnych

Data publikacji: 13.08.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla funkcjonariuszy organów ścigania, którzy zajmują się zwalczaniem przestępstw seksualnych polegających na wykorzystywaniu seksualnym nieletnich w sieci w kontekście prowadzenia czynności operacyjnych pn. „Child sexual exploitation on internet – undercover operations”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 18 – 21 listopada 2019 r.  

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem czynności operacyjnych w Internecie ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw seksualnych oraz identyfikację ich sprawców. Dodatkowym celem szkolenia będzie budowanie współpracy w wykrywaniu tego rodzaju przestępstw oraz techniki prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa seksualne w sieci z udziałem nieletnich (np. live streaming z czynności wykorzystania seksualnego nieletniego lub czyny wyczerpujące znamiona tzw. sextortion). 

Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, BK KGP oraz BdWzC KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 września 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.