Szkolenie CEPOLu w formule on-line dotyczące pozyskiwania środków pieniężnych z działalności przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy

Data publikacji: 06.08.2019

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla funkcjonariuszy i pracowników organów ścigania, służb administracji skarbowej, które zajmują się ściganiem przestępstw finansowych oraz wykonują zadania związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą informacji kryminalnej.

Kurs będzie realizowany w trybie samokształcenia kierowanego w języku angielskim (nauka we własnym zakresie oraz zajęcia on-line) przez okres 3 tygodni (15 dni roboczych łącznie). Przewidywany wkład pracy ze strony każdego uczestnika wynosi średnio 60-90 minut dziennie (łącznie 24-27 godzin). Uczestnik sam decyduje o porze dnia, podczas której wykona zadania zlecone w trakcie realizacji kursu, jednak wymagana jest codzienna, systematyczna praca. Uczestnik kursu powinien dysponować komputerem, zestawem słuchawkowym z mikrofonem, połączeniem z siecią Internet oraz pakietem MS Office. 

 Kurs odbędzie się w dniach 9 – 27 września 2019 r.  

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, Biura Kryminalnego KGP, BWiIK KGP, BdWzC KGP. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 8 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.