Szkolenie CEPOLu dotyczące prowadzenia negocjacji w sytuacji wzięcia zakładników i komunikacji w sytuacjach kryzysowych

Data publikacji: 06.08.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie z zakresu prowadzenia negocjacji w sytuacji wzięcia zakładników i komunikacji w sytuacjach kryzysowych pn. „Crisis hostage negotiation and crisis communication” . Szkolenie odbędzie się w Grecji (Veria) w dniach 15 – 18 października 2019 r. 

Grupę docelową przedsięwzięcia stanowić będą eksperci realizujący zadania związane z negocjacjami w sytuacji wzięcia zakładników oraz funkcjonariusze odpowiedzialni za komunikację społeczną w ww. sytuacjach. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, GSP KGP, CPKP "BOA".

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 12 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.