Szkolenie CEPOLu w formule on-line dotyczące przestępstw przeciwko środowisku oraz typologii prania brudnych pieniędzy

Data publikacji: 06.08.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie on-line z zakresu przestępstw przeciwko środowisku oraz typologii prania brudnych pieniędzy pn. "Environmental crime ".

Grupę docelową przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze i pracownicy służby celnej, organów ścigania, Straży Leśnej oraz organów sądownictwa zajmujący się zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku, oraz gromadzeniem i przetwarzaniem informacji na temat tego rodzaju przestępczości.  Kurs będzie realizowany w trybie samokształcenia kierowanego w języku angielskim (nauka we własnym zakresie oraz zajęcia on-line) przez okres 3 tygodni (15 dni roboczych łącznie). Przewidywany wkład pracy ze strony każdego uczestnika wynosi średnio 60-90 minut dziennie. Uczestnik sam decyduje o porze dnia, podczas której wykona zadania zlecone w trakcie realizacji kursu, jednak wymagana jest codzienna, systematyczna praca. Uczestnik kursu powinien dysponować komputerem, zestawem słuchawkowym z mikrofonem, połączeniem z siecią Internet oraz pakietem MS Office. 

Kurs odbędzie się w dniach 9 – 30 października 2019 r.  

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.