Szkolenie CEPOLu dotyczące radykalizacji pensjonariuszy w zakładach karnych

Data publikacji: 06.08.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie z zakresu radykalizacji pensjonariuszy w zakładach karnych pn. "Radicalisation". Szkolenie odbędzie się w Czechach  (Praga)  w dniach  23 – 26 września 2019 r.  

Grupę   docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ścigania, a także służby więzienne. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat istniejących praktyk oraz omówienie aktualnych problemów więziennictwa. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.


Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: WSPol w Szczytnie, CSP w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Słupsku. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.