Kurs CEPOL poświęcony zwalczaniu zagrożenia ze strony zagranicznych bojowników

Data publikacji: 17.07.2019

W ramach CEPOL organizowany jest kurs poświęcony zwalczaniu zagrożenia ze strony zagranicznych bojowników (Foreign terrorist fighters - terrorist travellers). Ww. szkolenie odbędzie się w Niemczech (Munster) w dniach 9-12 października br. Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie jw., jak również wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w państwach członkowskich UE.

Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE oraz państw trzecich, specjalizujący się w ww. zakresie oraz posługujący się jęz. angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. W szczególności powinna to być kadra prowadząca lub nadzorująca postępowania w ww. obszarze oraz analitycy kryminalni. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej, Biura Kadr ABW oraz Biura Kadr i Szkolenia KG SG.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 22 lipca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem ww. podmiotów nie będą uwzględniane.