Szkolenie CEPOLu w formule on-line dla ekspertów z zakresu wykorzystywania białego wywiadu w zwalczaniu cyberprzestępczości

Data publikacji: 24.06.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w formule on-line z zakresu wykorzystywania białego wywiadu w zwalczaniu cyberprzestępczości pn. "Cybercrime-OSINT". Szkolenie odbędzie się w dniach 2– 29 września 2019 r.

Ten kurs on-line jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników organów ścigania z państw członkowskich UE, którzy zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z ogólnodostępnych źródeł.

Kurs będzie realizowany w trybie samokształcenia kierowanego w języku angielskim (nauka we własnym zakresie oraz zajęcia on-line). Kurs będzie realizowany przez okres 4 tygodni. Przewidywany wkład pracy ze strony każdego uczestnika wynosi około 7-10 godzin tygodniowo. Każdy uczestnik sam decyduje o porze dnia, podczas której wykona zadania zlecone w trakcie realizacji kursu.

Uczestnik kursu powinien dysponować komputerem, zestawem słuchawkowym z mikrofonem, połączeniem z siecią Internet oraz pakietem MS Office zainstalowanym na komputerze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, WSPol w Szczytnie oraz Komend Wojewódzkich/Stołecznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 lipca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.