Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu wywiadu finansowego oraz analizy informacji finansowych w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Data publikacji: 19.06.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów zajmujących się wywiadem finansowym oraz analizą informacji finansowych w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu pn. "Financial Intelligence and analysis of financial data”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 17–20 września 2019 r.

Grupę   docelową   ww.  przedsięwzięcia stanowić będą  funkcjonariusze oraz pracownicy organów ścigania zajmujący się analizą finansową, w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy w dziedzinie analizy finansowej podczas prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz w dziedzinie gromadzenia, oceny oraz zestawienia i analizy danych finansowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka wysyłająca pokrywa wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz transferu lotnisko-hotel/hotel-lotnisko.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 5 lipca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa CBŚP nie będą uwzględniane.