Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 09.05.2019

W ramach CEPOL organizowane jest dwuetapowe szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, pn. „Digital Forensic Investigators Training”. Pierwszy etap kursu odbędzie się w formule online, w dniach 3 czerwca - 5 lipca 2019 roku. Do drugiego etapu, który odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 23 września - 3 października br., zostaną zakwalifikowane osoby po rozmowie kwalifikacyjnej z managerem kursu (przez Skype) oraz pozytywnie zdanym egzaminie w formule online.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą początkujący funkcjonariusze egzekwowania prawa w zakresie prowadzenia dochodzeń przy wykorzystaniu zaawansowanej techniki, zwalczania cyberprzestępczości oraz informatycy - analitycy śledczy. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację (przynajmniej na poziomie B2).

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 5 kandydatów. Z uwagi na dwuetapowy charakter przedsięwzięcia, kandydaci wybrani na pierwszy etap zostaną automatycznie poddani procedurze kwalifikacyjnej do udziału w drugiej części szkolenia, która odbędzie się na Węgrzech. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Łączności i Informatyki KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, BWiIK, BŁiI KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.