Szkolenie CEPOLu dla przedstawicieli organów ścigania dotyczące postępowań w kierunku zwalczania nielegalnego posiadania oraz przemytu broni palnej

Data publikacji: 30.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla przedstawicieli organów ścigania dotyczące postępowań w kierunku zwalczania nielegalnego posiadania oraz przemytu broni palnej – „Investigation and prosecution of smuggling and illegal possession of firearms”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 9-12 lipca 2019 r.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej, a także wymiany informacji w kwestii kontroli broni palnej i obrotu bronią palną. Podczas szkolenia omówione zostaną metody rejestracji broni palnej oraz materiałów wybuchowych w państwach członkowskich UE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz transferu lotnisko-hotel/hotel-lotnisko.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.