Szkolenie CEPOLu (on–line) dla przedstawicieli organów ścigania w zakresie handlu bronią palną i materiałami wybuchowymi na terenie UE

Data publikacji: 26.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie (on–line) dla przedstawicieli organów ścigania w zakresie handlu bronią palną i materiałami wybuchowymi na terenie UE, pn. „Firearms”. Szkolenie odbędzie się w formule on–line, w dniach 11-28 czerwca 2019 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawienie jakości szkoleń dotyczących aspektów prawnych oraz współpracy międzynarodowej, a także wymiany informacji w kwestii kontroli broni palnej i handlu bronią palną. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, CBŚP oraz CPKP "BOA" nie będą uwzględniane.