Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu finansowania terroryzmu

Data publikacji: 25.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu finansowania terroryzmu – „Countering financing of terrorism”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 25-28 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa w zakresie wykrywania oraz zwalczania aktualnych zagrożeń terrorystycznych, a także aspektów finansowych tego procederu. Szkolenie skierowane jest do: prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy patroli prewencyjnych oraz jednostek specjalnych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 13 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa CBŚP nie będą uwzględniane.