Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania przemytu heroiny

Data publikacji: 25.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania przemytu heroiny – „Heroin smuggling”. Szkolenie odbędzie się w Bułgarii (Sofia) w dniach 2-5 lipca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zwalczania przestępczości narkotykowej w zakresie przemytu heroiny oraz zorganizowanych grup przestępczych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 8 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.