Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie odzyskiwania i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa

Data publikacji: 23.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie odzyskiwania i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa – „Asset Recovery and Confiscation”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 9-12 lipca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci oraz śledczy w dziedzinie odzyskiwania mienia od zorganizowanych grup przestępczych w przestrzeni międzynarodowej. Celem szkolenia będzie teoretyczne oraz praktyczne poszerzenie wiedzy na temat: sieci darknet, wirtualnych walut, krytpowalut oraz nowych metod płatniczych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 6 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BdWzC KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.