Szkolenie CEPOLu dla ekspertów, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem szkoleń służb egzekwowania prawa

Data publikacji: 23.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów/wykładowców oraz funkcjonariuszy policji, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem szkoleń służb egzekwowania prawa. Pierwszy etap kursu – „Train the Trainers – 1st Step” odbędzie się na Cyprze (Nikozja) w dniach 8-12 lipca 2019 r. Z kolei drugi etap – „Train the Trainers – 2nd Step” zorganizowany zostanie w Grecji (Saloniki), w dniach 15-19 września 2019 roku.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci, wykładowcy, funkcjonariusze policji oraz innych służb zajmujący się przeprowadzaniem szkoleń, w celu wypracowania nowych metod oraz technik nauczania. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Szkół Policji oraz WSPol.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 17 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BKSziOP, Szkół Policji oraz WSPol nie będą uwzględniane.