Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie kryminalistyki cyfrowej

Data publikacji: 09.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie kryminalistyki cyfrowej, pn. „Novel Actionable Information- Learn to find, learn to use digital data. Train the Trainer seminar on e-evidence”. Szkolenie odbędzie się w Rumunii (Bukareszt) w dniach 12-14 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą doświadczeni eksperci w zakresie kryminalistyki cyfrowej, z co najmniej 3-letnim stażem. Celem przedsięwzięcia będzie wymiana wiedzy oraz wspólnych doświadczeń, a także wypracowanie najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 19 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.