Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wypracowywania strategii dotyczącej zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Data publikacji: 05.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wypracowywania strategii dotyczącej zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – „Strategic Intelligence Analysis”. Szkolenie odbędzie się w Grecji (Ateny) w dniach 24–27 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, a zwłaszcza wypracowywania strategii i analiz tego procederu, w szczególności przy przestępstwach finansowych oraz praniu brudnych pieniędzy. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 26 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.