Szkolenie CEPOL (on – line) dla ekspertów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi typu MITC

Data publikacji: 21.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie (on – line) dla ekspertów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi typu MITC, pn. „Missing-Trader Intra-Community fraud”. Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w 25 maja – 5 czerwca 2019 roku (planowane jest około półtorej godziny dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania (m. in. organów nadzoru finansowego, służby celnej, prokuratury) w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw gospodarczych, w szczególności oszustw związanych z wyłudzeniami podatku VAT. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 3 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.