Szkolenie CEPOL dla ekspertów w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych przez organy egzekwowania prawa

Data publikacji: 21.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych przez organy egzekwowania prawa, pn. „Social Media Analysis”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 4 – 7 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą analitycy danych w mediach, zwłaszcza w zakresie wywiadu kryminalnego oraz prowadzonych działań dochodzeniowo-śledczych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz porannego transportu z hotelu na kurs zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 4 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, BWiIK KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.