Szkolenie CEPOL dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 15.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, pn. „Conducting Forensic Searches in various IT devices”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 11 - 14 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą technicy kryminalistyki oraz informatycy śledczy ze znaczącym doświadczeniem w dziedzinie urządzeń komputerowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 osoby oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Możliwość delegowania dodatkowych uczestników będzie uzależniona od zaistnienia wakatów. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego na Węgrzech oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.