Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów

Data publikacji: 12.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie (on – line) dla ekspertów w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów – „Document fraud”. Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniach 6 – 24 maja 2019 roku (planowane jest około półtorej godziny dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (funkcjonariusze organów ściągania, m. in. Policji, Straży Granicznej, Prokuratury) w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów oraz zwalczania przestępczości związanej z tym procederem. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 22 marca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.