Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz związanych z tym procederem przestępstw finansowych

Data publikacji: 12.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz związanych z tym procederem przestępstw finansowych – „Financial Investigation related to Trafficking of Human Beings”. Szkolenie odbędzie się w Holandii (Apeldoorn) w dniach 3 – 7 czerwca 2019 r.

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie współpracy między śledczymi z zakresu zwalczania handlu ludźmi oraz realizującymi postępowania w dziedzinie przestępstw finansowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 22 marca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.