Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej trudniącej się nielegalną imigracją

Data publikacji: 06.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej trudniącej się nielegalną imigracją – „Organised Crime Facilitating Illegal Migration – Links to Terrorism Threat”. Szkolenie odbędzie się w Chorwacji (Zagrzeb) w dniach 29 kwietnia – 2 maja 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za zwalczanie zorganizowanej przestępczości w zakresie nielegalnej migracji, zwłaszcza w kontekście zagrożenia terroryzmem. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 15 marca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.