Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu zwalczania procederu prania pieniędzy

Data publikacji: 05.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, pn. Cash collectors in money laundering. Ww. szkolenie odbędzie się w Paryżu w dniach 20-24 maja br.

Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy operacyjnej dot. metodologii działania zorganizowanych grup przestępczych czerpiących zyski z prania pieniędzy na skalę międzynarodową. Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, specjalizujący się w ww. zakresie. W szczególności powinna to być kadra dochodzeniowo-śledcza, zaangażowana w realizację postępowań o charakterze międzynarodowym.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 13 marca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.