Dwuetapowe szkolenie CEPOLu – “Fundamental Rights and Police Ethics” oraz “Management of Diversity”

Data publikacji: 11.02.2019

W ramach CEPOL organizowane jest dwuetapowe szkolenie dla ekspertów w zakresie ochrony podstawowych praw oraz promowaniu etyki w działaniach i szkoleniach służb egzekwowania prawa. Pierwszy etap kursu pn. „Prawa podstawowe i etyka policyjna” (Fundamental Rights and Police Ethics) odbędzie się w Słowenii (Brdo niedaleko Kranj) w dniach 22 – 26 kwietnia 2019 r. Z kolei drugi etap pn. „Zarządzanie Różnorodnością” (Management of Diversity) zorganizowany zostanie w austriackim Centrum Szkolenia Policji w Wiedniu, w dniach 8-12 lipca 2019 roku.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinach ochrony praw człowieka, etyki służb porządku publicznego oraz szkoleniach. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację (przynajmniej na poziomie B2).

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Z uwagi na dwuetapowy charakter przedsięwzięcia, kandydaci wybrani na pierwszy etap zostaną automatycznie wskazani do udziału w drugiej części szkolenia, która odbędzie się w Austrii. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Gabinetu KGP, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP oraz Szkół Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 27 lutego 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: GKGP, BKSiOP KGP, Szkół Policji nie będą uwzględniane.