Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie Połączonych Zespołów Śledczych – „Joint Investigation Team - Implementation”

Data publikacji: 29.01.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie Połączonych Zespołów Śledczych – „Joint Investigation Team - Implementation”. Szkolenie odbędzie się w Niemczech (Trier) w dniach 2 - 5 kwietnia 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci służb egzekwowania prawa oraz prokuratorzy/sędziowie biorący udział w dochodzeniach poważnych przestępstw na obszarze UE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11 lutego 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.