Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu zwalczania terroryzmu oraz jego finansowania

Data publikacji: 07.01.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu zwalczania terroryzmu oraz jego finansowania. Szkolenie odbędzie się w Holandii (Apeldoorn) w dniach 25-29 marca 2019 r.

 

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze zajmujący się egzekwowaniem prawa w zakresie wykrywania oraz zwalczania aktualnych zagrożeń terrorystycznych, a także aspektów finansowych tego procederu. Szkolenie skierowane jest do: prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy patroli prewencyjnych oraz jednostek specjalnych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Prewencji KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 23 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BP KGP, BOA KGP, oraz CBŚP nie będą uwzględniane.