Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu prowadzenia śledztw dotyczących terroryzmu oraz CBRN

Data publikacji: 17.12.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu prowadzenia śledztw dotyczących terroryzmu oraz CBRN, pn. „Forensic investigation in CBRN contaminated environment/terrorist attack”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 26 lutego – 1 marca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą specjaliści oraz śledczy w zakresie ekspertyzy sądowej (funkcjonariusze raportujący, a także eksperci laboratoryjni oraz pracujący na miejscu popełnienia przestępstwa) w szczególności zajmujący się przestępstwami o charakterze terrorystycznym, specjaliści w zakresie CBRN, a także funkcjonariusze reagujący w pierwszej kolejności na tego typu działania. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe). 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BOA KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.