Szkolenie CEPOLu dla ekspertów i funkcjonariuszy organów ścigania, a mianowicie osób reagujących na przestępstwa informatyczne

Data publikacji: 07.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów i funkcjonariuszy organów ścigania, a mianowicie osób reagujących na przestępstwa informatyczne pn. „First Responders and Cyber Forensics”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 28 – 30 listopada 2018 r. 

Grupę   docelową   ww.  przedsięwzięcia stanowić będą eksperci reagujący na przestępstwa informatyczne. Głównym celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności informatyki komputerowej dotyczącej ujawniania i badania śladów cyberprzestępczości. Dodatkowym założeniem kursu jest wzmocnienie współpracy i ujednolicenie procedur dotyczących egzekwowania  prawa  podczas  interwencji  na  miejscu  przestępstwa  w  przypadku  cyberataku i nauka zabezpieczenia dowodów elektronicznych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 8 października 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.