Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wypracowywania strategii dotyczącej zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Data publikacji: 04.04.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wypracowywania strategii dotyczącej zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – „Strategic Intelligence Analysis”. Szkolenie odbędzie się w Grecji (Ateny) w dniach 25 – 28 czerwca 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, a zwłaszcza wypracowywania strategii i analiz tego procederu. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 16 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.