Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki oraz koordynacji działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej

Data publikacji: 04.04.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki oraz koordynacji działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej – „Drug Crime and Markets - Strategic Analysis”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Lizbona) w dniach 26 – 28 czerwca 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania oraz administracji celnej, biorący udział w procesie decyzyjnym w zakresie formułowania polityki oraz koordynujący operacje i działania wymierzone w zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 23 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.