Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu

Data publikacji: 29.03.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu – „Organised Property Crime Domestic: Burglaries and other MO”. Szkolenie odbędzie się we Francji (Arcueil) w dniach 18–22 czerwca 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za zwalczanie zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu na obszarach transgranicznych, jak również prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie kradzieży z włamaniami. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Prewencji KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 16 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BP KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.