Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania oszustw akcyzowych

Data publikacji: 28.03.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania oszustw akcyzowych – „Excise fraud”. Szkolenie odbędzie się w Czechach (Praga) w dniach 11 - 14 czerwca 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zwalczania oszustw akcyzowych, w szczególności w kontekście nielegalnego handlu produktów tytoniowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 16 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.