Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wykrywania oraz zwalczania terroryzmu

Data publikacji: 23.03.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wykrywania oraz zwalczania terroryzmu – „Terrorism: Profiling and Prevention”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Loures) w dniach 7 - 11 maja 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa zaangażowani w zwalczanie terroryzmu, w szczególności śledczy prowadzący działania na miejscu zdarzenia oraz analitycy. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 4 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BOA KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.