Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 23.03.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości – „Cybercrime Threats and Trends”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 23 - 25 maja 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci/śledczy w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości, zwłaszcza w kontekście wypracowywania technik reagowania na obecne oraz nowe zagrożenia. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 4 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, BWiIK KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.