Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego przepływu imigracji na szlakach Bałkanów Zachodnich

Data publikacji: 21.03.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego przepływu imigracji na szlakach Bałkanów Zachodnich - „Facilitating Illegal Immigration – Western Balkans focus”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 12 – 14 czerwca 2018 r.

Grupę docelową ww. kursu będą przedstawiciele organów egzekwowania prawa, sądownictwa oraz prokuratorzy prowadzący postępowania w zakresie imigracji i zwalczania przemytu imigrantów, w szczególności mających związek z obszarami Bałkanów Zachodnich. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.