Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnej migracji

Zamieszczony Data publikacji 21.02.2018
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnej migracji – „Migrant smuggling and trafficking in human beings”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 15 - 18 maja 2018 r.

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnej migracji – „Migrant smuggling and trafficking in human beings”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 15 - 18 maja 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa odpowiedzialni za zwalczanie zorganizowanej przestępczości w zakresie nielegalnej migracji, zwłaszcza w kontekście handlu ludźmi. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 marca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj